Paikallis- ja alueviranomaisille suunnattu Kansainvälisten kumppanuuksien foorumi

Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea järjestävät Kansainvälisten kumppanuuksien foorumin EU:n ja sen kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisille. Tämän vuoden teemoja ovat kestävä ja vihreä palautuminen sekä osallistuva kansalaisuus ja hyvä hallinto. Rekisteröityminen tapahtumaan on parhaillaan käynnissä tapahtuman verkkosivuilla.

Aika: 29.–30. marraskuuta 2021

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut