Tapahtuma kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta paikallisella tasolla

Euroopan unioni on sitoutunut sisällyttämään kestävän kehityksen tavoitteet politiikkaansa ja se tunnustaa monitasoisen hallinnon merkityksen EU-politiikan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tässä Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon viralliseen ohjelmaan sisältyvässä webinaarissa Yhteisen tutkimuskeskuksen URBAN2030-projektiin osallistuvat Sevillan, Bratislavan, Reggio Emilian, Oulun, Valencian and Turun kaupungit esittelevät kokemuksiaan kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttämisestä paikallisiin strategioihinsa ja toimiinsa. Tapahtumassa keskustellaan siitä, kuinka kaupungit voisivat paremmin osallistaa sidosryhmiä ja yhteisöjä mukaan rakentamaan kestävämpiä kaupunkeja. Ilmoittautuminen tapahtumaan on käynnissä.

Aika: 14. lokakuuta 2021 klo 11.30–13.00 CEST

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut